ArjoHuntleigh Vascular Therapy and Prevention VTE Clinical Evidence Brochure

Det er bevist, at IPC (intermitterende pneumatisk kompression) er en meget sikker og effektiv metode til fremme af plejemodtagerens velbefindende ved at reducere de umiddelbare og langsigtede omkostninger, der er forbundet med DVT (dyb venetrombose).

ArjoHuntleighs kliniske evidensdokument præsenterer et udførligt resumé af den vigtigste kliniske og økonomiske dokumentation.

De dækkede emner er bl.a.:

  • Den globale effekt af VTE (venøs tromboemboli)
  • VTE's patofysiologi
  • Risici iht. hvert enkelt klinisk speciale
  • IPC (intermitterende pneumatisk kompression) – handlingsmåde
  • Sammenfatning af konsensusretningslinjer
  • En omfattende liste over de vigtigste laboratoriestudier, kliniske studier og sikkerhedsmæssige studier vedrørende Flowtron™ IPC-apparater
  • Komplet referenceliste

Download

Klik her for at downloade ArjoHuntleighs kliniske dokumentationsbrochure

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .