Den første nationale politik vedrørende sikker patienthåndtering blev indført i Storbritannien i 1992. Siden da er der indført lignende lovgivning i USA og i andre lande over hele verden.

I 2012 blev den første ISO Teknisk rapport udgivet. Manuel håndtering af plejemodtagere/patienter kan udgøre en alvorlig risiko for medarbejdere i sundhedssektoren. Som et resultat heraf er der blevet indført en række initiativer (og love) rundt omkring i verden. Denne side indeholder en liste over links til nogle af de gældende officielle retningslinjer inden for sikker patienthåndtering.

Globalt
Internationale og nationale retningslinjer og love vedrørende sikker patienthåndtering fra hele verden

ISO/TR 12296:2012.   Ergonomi - Manuel håndtering af personer i sundhedssektoren.
Download et letlæst, redigeret resumé her

Hele ISO/TR 12296:2012-rapporten kan købes på ISO-webstedet.

Australien
Transferring people safely - a handbook for workplaces, udgave nr. 3, 2009 (EN).

Residental care service - Victoria (EN)

Canada
Handle with care: patient handling and the application of ergonomics (MSI) requirements.
WorkSafeBC British Columbia, Canada, 2006 (EN).


Holland
Praktijkrichtlijnen fysieke belasting voor zorgverleners (de hollandske retningslinjer for praksis, på hollandsk).

New Zealand
The New Zealand patient handling guidelines, The LITEN UP approach (EN).

Sverige
A lift for healthcare. ADI 581, den svenske arbejdsmiljømyndighed Arbetsmiljöverket (EN).

Storbritanien
The manual handling operations regulations 1992, nr. 2793 (EN).

All Wales NHS manual handling training passport information scheme, 2008 (EN).

Guidance on the management of manual handling in healthcare Health & Safety Authority, 2011 (EN).

Royal College of Nursing - manual handling assessments in hospitals and the community. RCN London, 2003 (EN).

Manual handling training guidelines. Issue 2, revised at the request of the National Executive of National Back Exchange, 2002 (EN).

USA
Patient handling and movement assessments, a white paper. The Facility Guideline Institute – 2010 (EN).

Guidelines for nursing homes. Ergonomics for the prevention of musculoskeletal disorders. OSHA 3182-3R 2009 (EN).

A back injury prevention guide for healthcare providers. OSHA, California, 2007 (EN).

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .