ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Emma Long

Denne plejemodtager/patient er ude af stand til at udføre daglige aktiviteter uafhængigt eller aktivt at bidrage til dem.

Assistancen vil, hvis den leveres uden særlige forholdsregler, føre til en risiko for fysisk overbelastning af plejepersonalet. Der bør anvendes udstyr, der kan fjerne denne risiko. Denne plejemodtager/patient er ude af stand til at bidrage aktivt til bevægelsen.

I Emmas tilfælde anses det ikke længere for vigtigt, at hun stimuleres til at bidrage til bevægelsen og være aktiv. I nogle tilfælde, såsom med plejemodtagere/patienter i de sidste stadier af kræft eller Alzheimers demens, kan det aktive bidrag endda skulle undgås eller kan være uønsket. Dog kan visse plejemodtagere/patienter, der vælger at spare på deres energi til besøgende og forblive passive under plejeprocessen, også høre til denne gruppe.

At fremme eller stimulere mobilitet og aktivere plejemodtageren/patienten er ikke længere mål i plejeplanen. At give optimal pleje og/eller forhindre komplikationer på grund af immobilitet, f.eks. via god hudpleje, bør prioriteres. Emma forflyttes ved hjælp af udstyr, såsom en sejllift.

Målet er at undgå komplikationer som følge af langvarigt sengeleje og sørge for, at hun har det så komfortabelt som muligt.

Kendetegn:

  • Er næsten konstant sengeliggende og kan kun sidde op i en særlig stol
  • Altid afhængig af plejepersonalet
  • Stor risiko for dynamisk og statisk overbelastning af plejepersonalet, når der ikke benyttes passende hjælpemidler
  • Stimulering af funktionel mobilitet er ikke det primære formål

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .