ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Barbara Long

Denne plejemodtager/patient er delvist i stand til at udføre daglige aktiviteter uafhængigt, og den hjælp, hun har brug for, er generelt ikke fysisk krævende for plejepersonalet.

Hjælpen kan bestå af verbal støtte, feedback eller instruktioner, men det kan også være nødvendigt med let fysisk assistance. Denne assistance kan ydes i kombination med mindre hjælpemidler (ganghjælpemidler, støtter eller greb og håndtag) eller ved tilpasning af plejemodtagerens/patientens omgivelser. Barbaras resterende kapacitet bør stimuleres.

Kendetegn: 

  • Kan støtte sig selv til en vis grad og benytter gangstativ eller lignende
  • Er afhængig af plejepersonale i visse situationer.
  • Sædvanligvis uden risiko for dynamisk overbelastning af plejepersonalet. Risiko for statisk overbelastning kan stadig forekomme, hvis der ikke benyttes passende hjælpemidler
  • Stimulering af den funktionelle mobilitet er meget vigtigt

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .