ArjoHuntleigh Mobility Gallery

Mobilitetsgalleriet er et vurderingsværktøj baseret på fem forskellige mobilitetsniveauer; angivet i alfabetisk orden fra A til E.

Mobilitetsgalleriet (Mobility Gallery™) er et vurderings- og kommunikationsværktøj baseret på forskellige funktionelle mobilitetsniveauer; fra komplet mobile og uafhængige plejemodtagere/patienter til personer, der er fuldstændigt sengeliggende; angivet i alfabetisk orden fra Albert til Emma.

Mobilitetsgalleriet bidrager til udvikling af en højere plejestandard, der stammer fra indsigt i og overvågning af behovene og forudsætningerne i forhold til denne type pleje samt plejepersonalets arbejdsmiljø. Valg i forbindelse med pleje er hovedsageligt baseret på vurderinger af plejemodtager/patient, og vi er nødt til at acceptere det faktum, at der ikke findes en typisk plejemodtager/patient. For at kunne planlægge vores plejemodtageres/patienters pleje er det nødvendigt, at disse valg er bevidste og velafbalancerede. Med andre ord er der udover skræddersyet pleje af den enkelte også behov for en form for standardiserings- og klassificeringssystem.

De fem mobilitetsniveauer er grundlaget for Mobilitetsgalleriet. Stimulering af mobilitet og i sidste ende respekt for passivitet er afgørende set ud fra et plejeperspektiv.

Baggrundsoplysninger om Mobilitetsgalleriet
Klinikere erkender det faktum, at omfattende funktionsvurderinger af plejemodtagere/patienter er væsentligt med henblik på at maksimere deres fysiske og kognitive funktion og deres livskvalitet (Hawes et al.,1997), og der er undersøgelser, der empirisk understøtter dette.

Introduktion af vurderingssystemet RAI (Resident Assessment Instrument; værktøj til plejemodtagervurdering) forbedrer plejemodtager-/patientresultaterne på fire afgørende områder: ADL-funktion, kognitiv funktion, urinkontinens og socialt engagement (Phillips et al, 1996).

Der var også en stigning i vurderingen af potentialet for forbedring af plejemodtagernes funktion. Udviklingen af ArjoHuntleighs Mobilitetsgalleri er til dels baseret på dette RAI (Knibbe et al, 1998), som senere blev valideret og inkluderet i ISO/TR 12296:2012.

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .