De følgende kliniske retningslinjer for maveliggende positionering er baseret på kliniske studier, evidensbaseret forskning og bedste praksis i intensivafsnit med stor erfaring i maveliggende positionering i forbindelse med alvorligt syge plejemodtagere.

Klinisk forskning har vist effektiviteten af maveliggende positionering til forbedring af iltoptagelse (Gattinoni 2001) hos ARDS-patienter. To nyere undersøgelser, hvoraf den ene gør brug af RotoProne™ Therapy System, har vist, at maveliggende positionering kan reducere dødeligheden hos ARDS-patienter, når den gennemføres tidligt og anvendes i længere perioder. (Mancebo 2006, Davis 2007) Skønt resultaterne varierer, og der ikke er nogen garantier for den enkelte patient, har maveliggende positionering i almindelighed vist sig at:

  • Øge mobiliseringen af lungesekreter og dermed optimere effektiviteten af fysioterapeutiske teknikker (Chatte 1997)
  • Nedsætte risikoen for iatrogen lungeskade som følge af mekanisk ventilation (Broccard 1997)
  • Reducere risikoen for ventilationsassocieret lungebetændelse (Brazzl 1999)

Patientreaktion på maveliggende positionering:

Ca. 75 % af ARDS/ALI-patienter kan reagere med forbedret iltoptagelse (Ware 2000). Det er imidlertid forskelligt, hvor lang tid det tager at opnå dette resultat. Patienterne kategoriseres som modtagelige baseret på følgende kriterier: (Chatte 1997, Jollet 1998)

  • Forøgelse i PaO2 på mere end 10 mmHg efter 30 minutters maveliggende positionering
  • Forøgelse i PaO2/FiO2-forholdet på 20 % eller mere inden for to timer efter, at patienten drejes fra liggende til maveliggende stilling

Patienterne kategoriseres som ikke-modtagelige baseret på følgende kriterier: (Chatte 1997, Jollet 1998)

  • PaO2 uændret efter maveliggende positionering

Bemærk! Hvis det første forsøg på brug af maveliggende positionering ikke fremkalder en positiv reaktion med hensyn til iltoptagelse, udelukker dette ikke yderligere forsøg med maveliggende positionering for at forbedre iltoptaget. Der findes rapporter om patienter, som ikke reagerede på det første forsøg, men som reagerede ved efterfølgende forsøg med maveliggende positionering og dermed opnåede en forbedring i PaO2 (McAuley 2002).

Hyppighed og varighed af Prone Therapy:

Der findes ingen standardretningslinjer for den optimale varighed eller hyppighed ved anvendelse af maveliggende positionering. Selv om der er øget risiko for alvorlig nedbrydning af huden og andre alvorlige komplikationer ved langvarig maveligning, kan plejemodtagerne forblive maveliggende, så længe de kan klare det, op til 20 timer dagligt. (Jollet 1998, Stocker 1997)

Tid og hyppighed for maveligning og skift mellem rygliggende og maveliggende positioner kan variere fra plejemodtager til plejemodtager. Rådfør dig med den behandlende læge for at få information om hyppighed og varighed af maveligning, og følg eventuelle etablerede fremgangsmåder på institutionen.

Ved tidligt indgriben:

Påbegyndes behandlingen tidligt (inden for 24 timer) i løbet af ARDS, kan det bidrage til at forbedre plejemodtagerens resultater. (Pappert 1994, Vollman 1997) Der er beviser, der understøtter valget at anvende maveligning med en plejemodtager, så snart plejemodtageren opfylder kriterierne for ARDS (Pappert 1994)

Det er vigtigt at træne og uddanne personalet på intensivafdelingen til tidligt at genkende tegn og symptomer på lungekomplikationer, den praktiske anvendelse af maveliggende positionering samt anvendelsen af et specifikt behandlingssystem. Ved brug af RotoProne™ Therapy System anbefales det at positionere plejemodtageren inden for 24 timer fra P/F-forholdet falder til under 200.

Inden anvendelse af Prone Therapy:

  • Klinikeren bør samarbejde med tværfagligt personale samt lægen for at afgøre behovet for Prone Therapy.
  • Klinikeren bør informere plejemodtageren og plejemodtagerens familie om behandlingen og begrundelsen for anvendelsen af maveliggende positionering. (Se Patient and Family Information About the RotoProne™ Therapy System)
  • Kun en læge kan træffe beslutning om at anvende maveliggende positionering.

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .