Vigtige faktorer i hygiejnepleje er statisk belastning og tidsforbrug for plejepersonalet, samt værdighed, komfort og sikkerhed for plejemodtageren/patienten.

Statisk belastning og tidsbesparelser – vigtige faktorer i hygiejnepleje
Selvom der er en stærk sammenhæng mellem tunge løft og løfteprocessen, indikerer litteraturen, at statiske belastninger ikke bør undervurderes. Dokumentationen indikerer, at statisk belastning kan reduceres ved hjælp af en kombination af indførelse af det rette udstyr og oplæring af medarbejderne (Knibbe, 2012). Evaluering af et program til reduktion af statisk belastning viste en reduktion i arbejdstimer anvendt i en stilling med statisk overbelastning fra 54 % til 25 % (Brinkhoff, 2003).

Der er gennemført en undersøgelse, der sammenlignede Carevo-bruselejet med et traditionelt højdejusterbart bruseleje. Undersøgelsen viste en reduktion på 13,4 % i den statiske belastning ved anvendelse af Carevo, sammenlignet med traditionelle bruselejer (Knibbe, 2012).

En undersøgelse af stillingsafhængig belastning og effektivitet ved badning og brusebadning af plejemodtagere/patienter indikerer en stigning på 19 % i den tid, der anvendes i en sikker stilling, under brug af et bruseleje, sammenlignet med vask af en plejemodtager/patient i en højdejusterbar seng (Knibbe, 1996).

Plejemodtager/patient falder på badeværelset
Et andet vigtigt område inden for sikker håndtering af plejemodtagere/patienter er reduktion af patientfaldulykker. I flere undersøgelser har det vist sig, at badeområdet og våde gulve i badeværelset er vigtige risikofaktorer i forhold til faldulykker for patienter (Vu 2005; Cameron, 2010). Ifølge Centre for Disease Control and Prevention skyldes ca. 235.000 voksnes besøg på skadestuer hver år ulykker i badeværelset. Over 30 % af skaderne sker under badning, brusebadning eller når personen forlader badet eller brusebadet (CDC, 2011).

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .