En fagfællebedømt undersøgelse har vist mindre posturalt stress, når der arbejdes med Carevo, sammenlignet med et traditionelt højt-lavt bruseleje.

En laboratorieundersøgelse sammenlignede Carevo med et traditionelt højt-lavt bruseleje for at afgøre, om der er en forskel mellem de to i den statiske belastning på plejepersonalets muskuloskeletale system (Knibbe et al. 2013).

  • En forbedring på 10,2 % i mængden af tid, som personalet brugte med en neutral (eller sikker) rygholdning
  • En forbedring på 3 % i mængden af tid, som plejepersonalet brugte med en ikke-bøjet, ikke-snoet rygholdning
  • En forbedring på 9,4 % i mængden af tid, som plejepersonalet brugte med en neutral (eller sikker) halsholdning
  • Plejepersonalet brugte også en betydeligt højere procentdel af tiden på at arbejde ved den midterste del af lejet og brugte mere tid med en neutral rygholdning – en reduktion i statisk belastning på 13,4 %

En sammenligning med tidligere undersøgelser om postural belastning og effektivitet ved badning og brusebadning af patienter (Knibbe et al. 1996) indikerer en forbedring i tid, der bruges i en sikker stilling, på 19 %, når man anvender Carevo frem for at vaske patienten i et højt-lavt leje.

Konklusioner
Der er flere mulige forklaringer på, hvorfor der observeres bedre arbejdsstillinger ved brug af Carevo:

  • Den midterste kurve på lejet øger det område, hvor plejepersonale kan arbejde i acceptable arbejdsstillinger.
  • Håndtagene kan forbedre rullende forflytninger, da patienten (hvis vedkommende er i stand til det) kan trække i dem og dermed gøre bevægelsen nemmere. Dette stimulerer patientsamarbejde og reducerer muskuloskeletal belastning for plejepersonalet.
  • Hovedenden af Carevo kan hæves – det betyder, at hårvask eller andre aktiviteter omkring dette område kan udføres i en mere ergonomisk arbejdsstilling.
  • Den bløde del i midten af Carevos lejemadras (komfortzonen) er placeret, hvor patienten er tungest, hvilket forhindrer, at patienten glider ned af lejet, og vending gøres nemmere.

Læs hele artiklen - Knibbe et al., How Smart is the Carevo? Results of a Study on a New Shower Trolley Generation; The Ergonomics Open Journal 2013, 6, 1-5.

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .