Filosofien Positive Eight™ (De 8 Positive) visualiserer de potentielle positive effekter for både plejepersonalet og patienten/plejemodtageren, der er resultatet af investeringer i bedre patienthåndtering.

Se De 8 Positive inden for langsigtet pleje Se De 8 Positive inden for langsigtet pleje

Se De 8 Positive inden for akut pleje Se De 8 Positive inden for akut pleje

Mobilitet er nøglen til at opnå en højere plejekvalitet

De 8 Positive identificerer tre forudsætninger, der skal være på plads for at kunne fremme mobilitet:

  • At der er tilstrækkelig plads, så det er muligt at anvende korrekte hjælpemidler og korrekte arbejdsteknikker
  • At der forefindes korrekte hjælpemidler til at støtte patientens/plejemodtagerens funktionelle mobilitet
  • At plejepersonalet gør brug af best practice ved hjælp af ergonomisk korrekte arbejdsteknikker.

Forbedret mobilitet – en sund investeringsstrategi

Når man investerer med henblik på at sikre, at de tre forudsætninger for De 8 Positive er til stede, opnår man fordelen af mindre afhængige patienter og større produktivitet blandt plejepersonalet.

Plejemiljøet

Plejemiljøet er af afgørende vigtighed i forhold til anvendelse af principperne i De 8 Positive. ArjoHuntleigh har udviklet nye varianter af filosofien for at afspejle de forskellige plejemål inden for både akut og langsigtet pleje.

I videoen ovenfor beskriver dr. Mark Porter de psykologiske og fysiske konsekvenser af ubevægelighed.

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .