Intensivafsnit og plejehjem står ofte over for udfordringer i forhold til intensivpleje af plejemodtagere, ressourcer og økonomi.  

Hver enkelt af disse udfordringer betyder, at både plejepersonale og administrationen står over for svære valg.  Der bør ikke gives køb på plejen af plejemodtagerne.  I har brug for de rigtige behandlinger, og de skal være til rådighed for alle plejemodtagere

ArjoHuntleighs program for lejeaftaler hjælper jer med at håndtere den komplekse patientpleje via leje af hospitalssenge og behandlingsmadrasser.  Lejemodellen giver følgende fordele:

  • I får adgang til avancerede, dokumenterede patientbehandlinger og hospitalssenge.
  • Produkterne er til rådighed, når og hvor der er behov for dem.
  • Behovet for fremskaffelse af kapital til indkøb undgås.
  • I eliminerer omkostninger til reparation og vedligeholdelse af egne produkter.

Overvej at lade ArjoHuntleigh hjælpe jer med at levere produkter, der fokuserer på patientpleje, samtidig med at balancen mellem kapitalbudget og driftsbudget opretholdes.

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .