Control and Transparency - Fixed cost for your preventative maintenance, no hidden expenses
Optimised Performance - Get the most out of your equipment
Safety and Efficiency - Original manufacturer expertise to maintain the highest standards of care

Med Flex Service får du mest muligt ud af dit udstyr og sikrer både effektiv funktion og de højeste plejestandarder.

Vores team hjælper dig med at optimere effektiviteten, samtidig med at både patienternes og plejepersonalets sikkerhed opretholdes. Vores servicekontrakter indebærer et tæt samarbejde med dig som kunde, med garanti for fuld gennemsigtighed i omkostningerne, kontrol og faste priser.

Vores service

Din succes

Hos ArjoHuntleigh forstår vi din situation og nødvendigheden af, at alt skal fungere optimalt:

  • Andelen af ældre i befolkningen bliver stadigt større, og der er færre til at pleje dem
  • Øget fokus på kerneaktiviteten er en nødvendighed for at kunne yde den bedst mulige pleje
  • Der er behov for større effektivitet og fortsat fokus på både plejepersonalets sikkerhed og patienternes værdighed
  • Et gennemsigtigt og stabilt økonomisk forbrug, uden uventede omkostninger, er en forudsætning
Hos ArjoHuntleigh har vi over 50 års erfaring, og vi er dybt engageret i udvikling af sikre og effektive plejemiljøer, der også er omkostningseffektive. Vores højeffektive løsninger har løftet standarden for plejemiljøer over hele verden ved at reducere antallet af skader hos plejepersonale, beboere og patienter og samtidig forbedre driftsresultatet. 

Bemærk! Der kan være lokale variationer

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .