Både filosofien De otte positive og Mobilitetsgalleriet er vigtige grundsten i Diligent.

De otte positive er det logiske udgangspunkt for, hvordan Diligent kan reducere plejemiljøpådragede lidelser (HAC, Healthcare Acquired Conditions).

Mobilitetsgalleriet sikrer realistiske anbefalinger vedrørende passende plads, udstyr og arbejdsteknikker til opnåelse af optimale plejeresultater. Når plejemodtagere/patienter mobiliseres tidligt og på sikker vis i plejeinstitutioner, har det en overlappende effekt på deres sikkerhed og velbefindende. 

Når plejemodtagere kommer op og bevæger sig – sikkert, tidligt i forløbet og regelmæssigt – reducerer det risikoen for plejemiljøpådragede lidelser som f.eks. faldulykker, tryksår, urinvejsinfektioner, respiratorfremkaldt lungebetændelse og dyb venetrombose. Det kan endda reducere varigheden af opholdet og antallet af genindlæggelser.

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .