Space-Requirements-Drawing-Colouring-Pens
Space requirements - SARA 3000 at bed
Doctor-and-Management-in-discussion
Space Requirements - Maxi Move in bathroom

Udgangspunkter for bedre pleje – tilstrækkelig plads reducerer risikoen for ulykker

Ud fra plejemodtagerens/patientens perspektiv er et miljø til ældrepleje det sted, de kalder "hjem". Ud fra plejepersonalets perspektiv er det en arbejdsplads. Gennem hele planlægningsfasen skal man altid vægte de to synspunkter lige. Det er vigtigt, at plejemiljøer planlægges med en høj grad af fleksibilitet, når det drejer sig om behovet for assistance; og når man ved, hvilket udstyr, man har brug for, kan man beregne den rette mængde plads. 

 

Planlægning af et hospital, et plejehjem eller andre plejeinstitutioner udgør en god mulighed for at skabe optimale forhold for pleje i høj kvalitet og for et positivt arbejdsmiljø, helt fra begyndelsen. Når arkitekter og planlæggere designer, er det afgørende, at arkitekter og planlæggere har indsigt i de specifikke funktionsmæssige krav og behov hos de plejemodtagere/patienter, der skal bo på institutionen. Det gælder ikke kun den aktuelle situation; de vil også have brug for en forudsigelse i forhold til de fremtidige beboere.

 

Pladskrav

De pladsanbefalinger, vi giver, er baseret på praktiske eksperimenter, hvor vi meget nøjagtigt måler den nødvendige plads til at udføre en bestemt opgave med et bestemt stykke udstyr, under anvendelse af gode ergonomiske arbejdsteknikker. ArjoHuntleigh har udviklet denne metode i samarbejde med den svenske arkitekt Mai Almén, der har specialiseret sig i løsninger til mennesker med begrænset mobilitet, og fysioterapeuten Annika Wahlquist, og vi har anvendt metoden siden 1996.

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .