Design af en plejeinstitution indebærer specielle udfordringer for arkitekter og planlæggere.

Det er vigtigt at sikre både de fysiske og psykiske behov hos plejemodtagere, patienter og personale, samtidig med at man hele tiden skal overholde bygningsentreprenørens budget.

ArjoHuntleigh har årtiers erfaring i at samarbejde med arkitekter, sundheds- og plejepersonale, plejehjemsledelser og andre, der er involveret i den daglige pleje.

Vores dybdegående viden om forebyggelse af skader, pleje af plejemodtagere/patienter, sikker håndtering af plejemodtagere/patienter, forebyggelse af infektioner og overordnet hospitalsmiljø betyder, at vi kan tilbyde ekspertrådgivning omkring de praktiske aspekter af planlægningen af en plejeinstitution; lige fra pladsbehov og -krav i forhold til arbejdsområder og udstyr til tips om udformningen af skyllerum.

Vi har udformet et sæt retningslinjer, der giver forbedrede arbejdsforhold, bedre livskvalitet for plejemodtagere og patienter samt et bedre investeringsafkast på plejeinstitutioner.

ArjoHuntleigh har samlet et bibliotek af råd og tips vedrørende planlægning af en plejeinstitution, herunder vurderinger af forskellige kliniske og håndteringsmæssige udfordringer i forhold til plejemodtagere/patienter, en liste over forskellige pladskrav og -behov samt ArjoHuntleighs vejledning til arkitekter og entreprenører.

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .