Alpha Active 4
Alpha Trancell Deluxe
Alpha Response

ArjoHuntleigh tilbyder et omfattende udvalg af Terapeutiske Madrasser (Therapeutic Support Systems™), der imødekommer de kliniske behov hos plejemodtagere/patienter i langvarig pleje og med kroniske sygdomme.

Vi støtter undervisning af plejepersonale og personalets sikkerhed og hjælper sundhedsinstitutioner med at opfylde deres budgetmæssige mål.

ArjoHuntleighs løsninger til langvarig pleje er designet til at imødekomme behovene hos plejemodtagere/patienter i langvarig pleje samt hos plejepersonalet og institutionen.

Vi forstår de udfordringer, som institutioner som tilbyder langvarig pleje står over for i forbindelse med behandling af plejemodtagere/patienter med flere kroniske lidelser, mens de samtidig skal holde styr på omkostninger og personaletimer.

Vores evidensbaserede løsninger til langvarig pleje er ikke blot designet til forebyggelse og behandling af tryksår i kategorierne I til IV, men også til brugervenlighed og sikkerhed.

Vi kan levere løbende undervisning, støtte og uddannelsesprogrammer til plejepersonalet, og vi hjælper sundhedsinstituationer med at styre deres omkostninger ved at forbedre sundhedsresultater og tilbyde en række skræddersyede programmer.

Plejepersonalets sikkerhed, klinisk support, undervisning, effektiv service og målbare økonomiske og sundhedsrelaterede resultater er kernen i vores løsninger.

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .