ArjoHuntleigh tilbyder et komplet udvalg af glidestykker med lav friktion, hvilket er det eneste, der behøves, for sikkert at kunne foretage mange forskellige manøvrer som f.eks. tværgående forflytninger og omplacering af plejemodtagere/patienter i sengen.

Gør opgaverne nemmere og mere sikre

Tværgående forflytninger, at sætte en plejemodtager/patient op, flytte dem højere op i sengen eller vende dem fra den ene side til den anden, er eksempler på den type opgaver, der nemt kan udføres med et minimum af anstrengelse, når man bruger glidestykker fra ArjoHuntleigh.

Vi har udviklet et bredt udvalg af lagener med håndtag eller rørudforminger for at imødekomme behov og udfordringer i både akutpleje og langvarig pleje. MaxiOnce™ engangsglidestykket til kun én patient er perfekt til hospitaler eller plejeinstitutioner med en høj patientudskiftning og høje krav vedrørende infektionskontrol. Den patientspecifikke engangsudgave MaxiSlide Flites™ bliver hos patienten gennem hele vedkommendes ophold på hospitalet eller plejeinstitutionen, og den vaskbare genbrugsudgave MaxiSlides™ er velegnet til både akut pleje og langvarig pleje.

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .