Det er vigtigt for ArjoHuntleigh at være opmærksom på sikkerheden og beskytte dine personlige oplysninger; derfor driver vi forretning i overensstemmelse med relevant lovgivning vedrørende beskyttelse af private data og datasikkerhed.

Vi håber, at nedenstående politik vil hjælpe dig med at forstå, hvilke data ArjoHuntleigh må indsamle, hvordan vi bruger og sikrer de pågældende data, og hvem vi deler dem med.

Personlige data

ArjoHuntleigh indsamler ingen data om dig via vores websted (f.eks. dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse), medmindre du frivilligt vælger at sende oplysningerne til os (f.eks. i forbindelse med registrering eller undersøgelser) eller giver dit samtykke til det, eller medmindre det på anden vis er tilladt i henhold til gældende love og regler vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.

Dataanvendelse

Når du giver os dine personlige data, anvender vi dem normalt til at svare på din forespørgsel, behandle din ordre eller give dig adgang til bestemte oplysninger eller tilbud. Vi anvender dem også til at understøtte det kundeforhold, vi har til dig:

  • Vi kan gemme og behandle personlige data og dele dem med vores affilierede selskaber andre steder i verden, for at opnå en bedre forståelse for dine forretningsmæssige behov og for at kunne forbedre vores produkter og serviceydelser; og
  • vi (eller en tredjepart, der handler på vores vegne) kan bruge personlige data til at kontakte dig vedrørende et tilbud fra ArjoHuntleigh, der understøtter dine forretningsmæssige behov eller for at gennemføre online undersøgelser, der hjælper os til at opnå en bedre forståelse for vores kunders behov.

Hvis du vælger, at du ikke ønsker, at dine personlige data anvendes til at understøtte vores kundeforhold (specielt mht. direkte markedsføring eller markedsundersøgelser), respekterer vi dit valg. Vi hverken sælger eller markedsfører på nogen måde dine personlige data over for tredjeparter, bortset fra i forhold til ArjoHuntleighs affilierede selskaber.

Begrænsninger

ArjoHuntleigh indsamler, anvender og oplyser kun om personlige data, du har angivet online, til de formål, du har fået oplyst, medmindre:

  • de personlige data anvendes til yderligere formål, der er direkte forbundet med det oprindelige formål, som de personlige data blev indsamlet til
  • det er nødvendigt at udarbejde, forhandle og gennemføre en kontrakt med dig
  • det kræves af loven eller af kvalificerede regeringsmæssige eller retslige myndigheder
  • det er nødvendigt for at fastslå eller bevare et juridisk krav eller forsvar
  • det er nødvendigt for at forhindre bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter, såsom forsætlige angreb på ArjoHuntleighs teknologiske systemer.

Kommunikations- eller brugsdata

Via din anvendelse af telekommunikationstjenester for at få adgang til vores websted bliver dine kommunikationsdata (f.eks. din IP-adresse) eller brugsdata (f.eks. oplysninger om start, slut og omfang af hver adgang samt oplysninger om de telekommunikationstjenester, du brugte) genereret på teknisk vis og kan muligvis være relaterede til personlige data. I det omfang, det er tvingende nødvendigt, vil indsamling, behandling og anvendelse af dine kommunikations- eller brugsdata finde sted og blive gennemført i overensstemmelse med de juridiske rammer for beskyttelse af personlige data.

Automatisk indsamlede ikke-personlige data

Når du besøger vores websteder, kan vi automatisk (dvs. ikke i forbindelse med registrering) indsamle ikke-personlige data (f.eks. den type internetbrowser og det operativsystem, der anvendes, domænenavnet på det websted, du kom fra, antal besøg, gennemsnitlig tid på webstedet, de viste sider). Vi kan anvende disse data og dele dem med vores affilierede selskaber andre steder i verden for at overvåge vores websteders popularitet og for at forbedre webstedernes ydelse eller indhold.

Sikkerhed

For at beskytte dine personlige data mod utilsigtet eller ulovlig sletning, tab eller ændringer og imod uautoriseret afsløring eller adgang, gør ArjoHuntleigh brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag.

Links til andre websteder

ArjoHuntleighs websteder indeholder links til andre websteder. ArjoHuntleigh er ikke ansvarlig for hverken beskyttelsen af personlige data eller for indholdet på andre websteder.

Spørgsmål og kommentarer
ArjoHuntleigh reagerer på rimelige anmodninger om gennemsyn af dine personlige data og om rettelse, ændring eller sletning af eventuelle unøjagtigheder. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende ArjoHuntleighs politik om beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. om gennemsyn og opdatering af dine personlige data), er du velkommen til at kontakte os. Efterhånden som internettet udvikler sig, vil vores politik om beskyttelse af private oplysninger også gøre det. Vi angiver ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på denne side. Kontrollér venligst denne side med jævne mellemrum for at holde dig opdateret. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .