På trods af forbedringer i forebyggelsen af tryksår på mange plejeinstitutioner er tryksår stadig et problem for ca. 20 % af alle plejemodtagere indlagt på hospitaler.

Et tryksår er en skade, der almindeligvis opstår på en plejemodtager, som opholder sig i én enkelt stilling over en længere periode. Disse sår er ekstremt smertefulde og kan resultere i permanente skader, samt i ekstreme tilfælde amputation, organsvigt og dødsfald. Et alvorligt tryksår kan forårsage udbredt destruktion af muskler, sener og knogler. Problemet er heller ikke begrænset til hospitalsmiljøer alene. Over halvdelen af alle tryksår opstår i situationer med langtidspleje.

Forskningsresultater og ekspertudtalelser siger samstemmende, at det overvældende antal af tryksår, der er opstået i plejemiljøer, kan og bør forebygges. Enkle procedurer til forebyggelse af tryksår er tydeligt præsenteret i bl.a. NPUAP/EPUAP’s internationale retningslinjer for tryksår, der blev udgivet i 2009.

Den økonomiske byrde i sundhedssektoren er betydelig; eksempelvis bruger man i Storbritannien hvert år 4 % af det årlige budget til sundhedspleje på forebyggelse og behandling af tryksår. I USA bruges der skønsmæssigt 18 milliarder USD hvert år på plejemodtagere med tryksår. Sygeplejersker anses som frontløbere i forhold til forebyggelsesmæssig succes og som nøglepersoner for både nedbringelse af omkostningerne til sår i sundhedsplejen og forbedring af plejemodtagerens oplevelse af behandlingen.

Eksperterne er generelt optimistiske med hensyn til, at målet om at udrydde unødvendige tryksår i alle plejemiljøer kan opnås ved hjælp af vellykkede forebyggelsesstrategier og udførlige kliniske retningslinjer.

Få mere at vide om, hvordan ArjoHuntleigh kan hjælpe med forebyggelse af tryksår, ved at kontakte en ArjoHuntleigh-repræsentant – eller læs mere om vores brede udvalg af produkter, løsninger og serviceydelser her.

Kilder: NHS (2010). NHS to adopt zero tolerance approach to pressure ulcers, National Patient Safety Agency, http://www.npsa.nhs.uk/corporate/news/nhs-to-adopt-zerotolerance-approach-to-pressure-ulcers/ Moore, Z. (2011). A randomized controlled clinical trial of repositioning, using the 30° tilt,- for the prevention of pressure ulcers, Journal of Clinical Nursing Shoker, H. (2010). Taking the Pressure off NHS Resources: Walsall Hospital’s NHS Trust Pilots ArjoHuntleigh’s Pressure Ulcer Prevention and Outcome Assessment, ArjoHuntleigh Getinge Group

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .