Diligent™ Guaranteed Solutions er et interventionsprogram ledet af et klinisk konsulentteam, der fungerer som mentorer og uddanner ledelse og medarbejdere i at mobilisere plejemodtagere/patienter på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, så tidligt i plejeprocessen som muligt. 

Hovedparten af pludselige hændelser og skader på personalet i sundhedssektoren i dag er forbundet med forflytning og overførsel af plejemodtagere/patienter i en institution.

Hver enkelt af de unikke og økonomisk garanterede Diligent-programmer skaber vedvarende kulturændringer, der vil resultere i færre skader på plejemodtagere/patienter og plejepersonalet, bidrage til at eliminere skader pådraget i plejemiljøer (HAC, Healthcare Acquired Conditions) og til at reducere opholdets varighed.

Klik på disse links for at læse mere

 

Der findes flere oplysninger om Diligent i Nordamerika på www.DiligentServices.com. Der findes også en fast blog, der fortæller om Diligent rundt omkring i verden, på http://diligentblog.arjohuntleigh.com

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .