Getinge Group er en førende global leverandør af udstyr, systemer og løsninger, hvis formål er at bidrage til kvalitetsforbedringer og omkostningseffektivitet inden for sundhedssektoren.

Getinge Group er under hastig udvikling i forhold til både salgsvolumen og kundetilbud. I dag har Getinge ca. 15.000 medarbejdere, over 100 selvejede salgsselskaber over hele verden samt 28 produktionsfabrikker i 9 lande. I 2012 beløb nettoomsætningen sig til 24,2 milliarder svenske kroner, med et overskud før skat på 3,4 milliarder svenske kroner.

Siden børsnoteringen i Stockholm i 1993 har koncernen haft en årlig gennemsnitlig vækst i salget på 14 %.

Koncernen er organiseret i tre forretningsområder: Medical Systems, Extended Care og Infection Control.

Markedet: Getinge har i løbet af de seneste år udvidet stærkt i Nordamerika og på flere vækstmarkeder. Europa, der tidligere var koncernens hovedmarked, tegner sig i øjeblikket for under halvdelen af den samlede omsætning. Salg pr. geografisk område:

  • Vesteuropa 37 %
  • USA og Canada 32 %
  • Andre lande 31 %

Har du brug for hjælp?

Kontakt venligst dit lokale kontor. .